Welkom op deze site. Hierop treft u de Total Customer Care scan. Dit is een scan aan de hand waarvan een organisatie zich kan positioneren op het gebied van klantgericht ondernemen. De scan is onderverdeeld in zeven deelgebieden:

  • Visie en Strategie
  • Klantoriëntatie
  • Medewerkersoriëntatie
  • Interne Communicatie
  • Procesoriëntatie
  • Leiderschap
  • Externe Communicatie

Hoe de verschillende onderdelen van de scan zich verhouden kunt u in bijgevoegd stroomschema zien.
Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe uw organisatie onderneemt, wat dient te worden vastgehouden, maar ook waar verbetermogelijkheden en quick wins liggen. Succes met invullen!

Het invullen van de scan is eenvoudig. U kiest de stelling die op dit moment van toepassing is op de organisatie, niet, zoals men het graag zou willen zien, of wat de plannen zijn, maar zoals het daadwerkelijk is.
Het model is onderverdeeld in zeven oriëntaties. Per oriëntatie is een verdeling naar vijf stappen gemaakt. U kunt slechts 1 stap kiezen, soms kunt u binnen een stap verdiepen. Dit spreekt tijdens het invullen voor zich. Het doel van de scan is uw organisatie te positioneren in de huidige situatie. Probeer daarom de scan als onpartijdige derde in te vullen.

Heel veel succes en plezier ermee!
SCC Consultancy
www.sccconsultancy.nl

 

Disclaimer